Uchwała wytworzenia modelu na rzecz równego traktowania i działań antydyskryminacyjnych.

  Dzień dobry, mieliśmy przyjemność współtworzyć projekt obywatelskiej uchwały, która w najbliższym czasie po zebraniu podpisów, znajdzie się w sekretariacie Biura Rady Miasta i wejdzie do obrad Rady Miasta Szczecin. Tematem uchwały jest ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wytworzenia 5-letniego programu działań antydyskryminacyjnych oraz wypracowania modelu na rzecz równego traktowania. Zachęcamy również Read more about Uchwała wytworzenia modelu na rzecz równego traktowania i działań antydyskryminacyjnych.[…]